خدمات

خدمات

متخصص در امور :

خانواده (اثبات زوجیت ،انکار زوجیت،اثبات نسب،نفی نسب،اثبات کفالت ( تحت تکفل بودن)،اثبات رجوع ثبت واقعه رجوع،ثبت واقعه طلاق،اجازه ازدواج ( عدم استیذان از ولی )،الزام به بذل مدت،الزام به ثبت ازدواج،استرداد جهیزیه،اعلام تمکین ،لزام به تمکین،الزام به تهیه مسکن ،مطالبه مهریه ، املاک ،معاملات ،اجاره و..... )

معاملات (اثبات فروش/اثبات وقوع بیع، اثبات شراکت،تنفیذ مبایعه نامه ،تنفیذ هبه نامه، تنفیذ صلح نامه،تنفیذ قرار داد،تنفیذ تقسیم نامه عادی ،تشخیص تاریخ اسناد عادی ،تشخیص تاریخ وقوع معامله،تایید اصالت سند و ......)

اجاره(الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی،الزام به تحویل مورد اجاره،اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره،الزام به انجام تعمیرات اساسی،تعدی و تفریط مستاجر،تغییر شغل،ابطال اجاره نامه،اعلام فسخ اجارهو....)
ارث - وصیت(دعاوی مربوط به وصیت،اثبات وصیت تملیکی،اخراج ثلث،ابطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه و...)

امور حسبی(دعاوی مربوط به امور حسبی،اثبات کفالت،حکم کفالت و سرپرستی،صدور حکم رشد،صدور حکم حجرو....)

تجاری(مطالبه وجه چک،مطالبه وجه سفته،ابطال چک،استرداد لاشه اسناد تجاری،دستور موقت منع پرداخت وجه چک و....)

جرایم(جرایم علیه اشخاص،آدم ربایی،اسید پاشی،ایراد صدمات بدنی،امتناع از تحویل یا تحصیل طفل،تهدید به قتل ،جعل و...)

قاچاق(قاچاق ارز،قاچاق کالا،قاچاق سوخت،قاچاق انسان و ....)

تعزیرات (گران فروشی کالا،گران فروشی ارز،تعزیرات امور گندم -ارد و نان،تعزیرات امور بهداشتی و درمانی و...)

زندان - عفو(اعلام رضایت،آزادی مشروط،اعاده دادرسی،تعلیق مجازات،تخفیف مجازات،تجمیع مجازات و...)

شهرداری(وظایف شهرداری،صدور پروانه،گواهی عدم خلافی،الزام به صدور پایان کار،ابطال جواز ساختمانی،تغییر کاربری اراضی و...)

ثبت(ثبت احوال،دعاوی مربوط به اسناد سجلی،اثبات سیادت یا حذف آن،الزام به ثبت ولادت،الزام به صدور شناسنامه و...)

مالیات(مالیات مشاغل و اصناف،مالیات بر در آمد،مالیات بر ارث،مالیات بر ثروت و دارائی و....)

کار(اختلاف کارگر و کارفرما،اخراج،استعفاء،از کار افتادگی،بازنشستگی و...)